Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Nieuw
Ringkussen Ringkussen
1,95€  
Ringkussen Ringkussen
1,95€  
Ringkussen Ringkussen
7,95€  
Ringkussen Ringkussen
7,95€  
Ringkussen Ringkussen
7,95€  
Ringkussen Ringkussen
7,95€  
 
Aanbiedingen
Trouwkaart Trouwkaart
1,10€ 0,25€  
Trouwkaart Trouwkaart
0,85€ 0,35€  
 
Referenties

Trouwkaarten & Huwelijks bedankjes verzorgt voor Najib Amhali

 
 

Alg. Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van merci-beaucoup.nl

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Merci-Beaucoup.nl als leverancier van producten optreedt.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2. Aanbiedingen 
Alle aanbiedingen van Merci-Beaucoup.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3. Bezorgkosten producten                                                                            
Alle prijzen van producten zijn exclusief  bezorgkosten.

(Bezorgkosten binnen NL € 7,50 | Ophalen is gratis,| Bij bestellingen boven de 300, - euro worden geen verzendkosten in rekening gebracht )

4. Levering en levertijd 
4.1 Merci-Beaucoup.nl levert bestelde producten in Nederland in principe binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling, indien op voorraad.
4.2 Spoedbestellingen zijn mogelijk na telefonisch overleg, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat de gewenste artikelen af te halen in ons winkel in Amsterdam.
4.3 Genoemde levertijd is indicatief en niet bindend. Merci-Beaucoup.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere levering.

4.4 Indien een besteld artikel niet voorradig blijkt, heeft de koper het recht van de koop af te zien. Merci-Beaucoup.nl neemt in het geval van niet voorradigheid contact op met koper.
4.5 Merci-Beaucoup.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Merci-Beaucoup.nl gedragen.
4.6 Bij een bestelling betaalt de koper bezorgkosten per afleveradres.

5. Retour producten 
5.1 Bij Merci-Beaucoup.nl gekochte producten kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 3 werkdagen na ontvangst worden geruild en/of retour genomen. In dat geval dient de  koper de ongebruikte artikelen in de originele verpakking op eigen kosten te retourneren naar Merci-Beaucoup.nl. De koper kan binnen 3 werkdagen na bestelling zonder opgave van redenen zijn bestelling herroepen, zonder enige betalingsverplichting. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits al voldaan, terugbetaald te krijgen. Hiertoe dient koper binnen 3 werkdagen na bestelling contact op te nemen met
info@ Merci-Beaucoup.nl .

Mocht een retourzending ongefrankeerd aan Merci-Beaucoup.nl gestuurd worden, dan zal Merci-Beaucoup.nl de door haar te betalen verzendkosten en bijkomende boete in mindering brengen op het te restitueren bedrag.
5.2 Wanneer koper een kapot product heeft ontvangen (natuurlijke oneffenheden uitgesloten), wordt deze door Merci-Beaucoup.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits koper de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking binnen 3 werkdagen na ontvangst geretourneerd wordt.
5.3 Wanneer koper in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Merci-Beaucoup.nl kosteloos omgeruild voor het door koper bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking binnen 3 werkdagen na ontvangst geretourneerd wordt.
5.4 Een eventueel door Merci-Beaucoup.nl te restitueren bedrag wordt binnen 14 dagen op de bank -of girorekening van koper teruggestort.
5.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn bovenstaande rechten van de koper met het verstrijken van die termijn vervallen. Als het retourartikel niet goed in de originele verpakking (doos en transportdoos), met de originele factuur en met alle toebehoren is teruggestuurd, vervallen bovenstaande rechten van de koper en blijft de aankoop eigendom van de koper. De koper kan tegen betaling van portokosten, de aankoop weer door Merci-Beaucoup.nl teruggestuurd krijgen.

6. Overmacht
6.1 Merci-Beaucoup.nl heeft in het geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de bestelling te annuleren, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Merci-Beaucoup.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Merci-Beaucoup.nl kan worden toegerekend.

7. Klachten.                                
7.1 Reclamering betreffende gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres.
7.2 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper Merci-Beaucoup.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de levering in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient koper de producten te retourneren en heeft koper de keuze de betreffende producten te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terugbetaald te krijgen. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft koper het recht het product binnen 3 werkdagen na aflevering aan Merci-Beaucoup.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is.

8. Aansprakelijkheid.
8.1 Merci-Beaucoup.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere levering.                               
8.2 Merci-Beaucoup.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.


9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, in het arrondissement Amsterdam